menu contact phoe
phone טלפון לייעוץ ראשוני 072-2613633
 
 

דיני עבודה

במשרדנו מחלקת דיני עבודה המייצגת עובדים ומעבידים בסכסוכי עבודה, תביעות לפיצויים, ענייני ביטוחי עובדים, זכויות סוציאליות ועוד. בין היתר מטפל משרדנו ביצירת ובחינת הסכמי עבודה, ייצוג בבתי הדין האזוריים והארצי לעבודה, בגופי בוררות, ובניהול משא ומתן.

 

יש דין ויש דיין! דיני העבודה בישראל מורכבים מחוקים קוגנטיים (כאלה שאי אפשר להתנות עליהם) הנקראים "חוקי מגן" ותפקידם להגן על העובד. במשרדנו מחלקת דיני עבודה המייצגת עובדים ומעבידים בסכסוכי עבודה, תביעות לפיצויים, ענייני ביטוחי עובדים, זכויות סוציאליות ועוד. בין היתר מטפל משרדנו ביצירת ובחינת הסכמי עבודה, ייצוג בבתי הדין האזוריים והארצי לעבודה, בגופי בוררות, ובניהול משא ומתן.

 • זכויות עובדים
 • שוויון הזדמנויות בעבודה
 • חוזה עבודה
 • פגיעה גופנית ו/או נפשית בעבודה

 

זכויות עובדים –

 

זכויות העובדים סומנו זה מכבר במדינת ישראל כראשונים במעלה, ומשכך נקבעו חוקי מגן קוגנטיים עליהם לא ניתן להתנות, בתי דין ייחודיים שכל מטרתם הגנה על העובד ושמירה על זכויותיו בין היתר מעוגנות בחוק הזכויות הבאות:

 

 • הודעה לעובד – הודעה בכתב המפרטת את זכויות העובד תימסר לעובד בתוך 30 ימים מיום קבלתו לעבודה.

 

 • שכר מינימום – כשמו כן הוא, שכר מינימלי אשר מתעדכו מעת לעת, כיום עומד שכר המינימום על 5,300 ש"ח לחודש, כאשר שכר מינימאלי לשעה הינו 29.12 ש"ח. שכר המינימום הינו שכר ברוטו לפני ניכויים, אך אינו כולל תוספות כגון תוספת משפחה, ותק, תוספת עבודה במשמרות, פרמיות, משכורת 13 מענקים על בסיס שנתי, החזרי הוצאות אש"ל ונסיעות.

 

 • גמול שעות נוספות – עבור השעתיים הראשונות יתוגמל עובד ב-  125% ועבור השעה השלישית ואילך 150%.

 

 • זכאות לחופשה שנתית – עובד זכאי ב 4 השנים הראשונות לעבודתו ל-12 יום חופשה שנתית. בשנה החמישית זכאי העובד ל 16 ימי חופשה, בשישית 18, בשביעית 21 ימים ומהשמינית ייתווסף יום נוסף בכל שנה, עד למקסימום של 28 ימים.

 

 • תשלום שכר עבור ימי חג – עובד יהודי, בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג, כמו כן עובד בשכר יומי העובד מעל 3 חודשים. התשלום הינו בגין יומיים בראש השנה, יום כיפור, יומיים עבור סוכות, יומיים לפסח, שבועוןת ויום העצמאות.

 

עובד שאינו יהודי רשאי לקבל תשלום בגין ימי חג על פי דתו.

 

 • דמי מחלה - עובד זכאי ל 18 ימי מחלה בשנה, כאשר התשלום משולם מהיום השני – 50% בגינו וכך גם ביום השלישי, מהיום הרביעי ישולם 100%.

 

 • דמי הבראה – שמטרתם לאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית, הינם תשלום בסך 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי, או 432 יום המגזר הציבורי כאשר בשנה הראשונה יקבל העובד 5 ימי הבראה, בשנייה ובשלישית 6 ימים, רביעית עד עשירית – 7 ימים, 11-15 – תשלום 8 ימי הבראה, שנים 16-19 = 9 ימי הבראה ומהשנה העשרים ישולמו 10 ימי הבראה.

 

 • הפרשת פנסיה – מתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו חוק המחייב מעבידים להפריש כספים לביטוח פנסיוני עבור העובד (מעל גיל 21 או העובדת (מעל גיל 20). כאשר עובד שהיה לו ביטוח פנסיוני קודם שעודנו בתוקף יהא זכאי לביטוח פנסיוני החל מיומו הראשון בעבודה, כאשר בפועל יועברו הכספים בתום שנת המס. עובד שלא היה לו ביטוח פנסיוני בתוקף יהא זכאי לביטוח פנסיוני רק כעבור 6 חודשי עבודה.

 

צרו קשר עם משרדינו לקבלת ייעוץ ראשוני חינם.

התקשרו עוד היום לקבלת ייעוץ - 072-2613633
למעלה
ווצאפ