menu contact phoe
phone טלפון לייעוץ ראשוני 072-2613633
 
 

נזקי גוף

מחלקת נזקי גוף במשרדנו מתחלקת למספר ענפים שונים שבעזרת צוות המומחים שלנו נוכל לעמוד על זכויותיכם, שארעו עקב תאונה ו/או עקב מחלה פתאומית ואו מתמשכת:

 תאונות דרכים- גוף חובה.

ע"פ חוק נפגעי תאונות דרכים 1975, מגיע פיצוי כספי עבור תאונת דרכים בה היו נפגעי גוף לכל נפגע בתאונה מגיע פיצוי בנפרד, לצורך עמידה על זכויות הנפגע החוק  מחייב שתעודת ביטוח חובה תהיה תקפה ליום התאונה וכמו כן, שהנהג ברכב יהיה בעל רישיון נהיגה בר תוקף נכון ליום התאונה. במידה ועברתם תאונת דרכים ולו הקלה ביותר צור קשר עם צוות המומחים שלנו להשגת מיצוי מקסימאלי עבור זכויותיך.

מהי תאונה?

תשובה לשאלה "מהי תאונת דרכים?" יכולה במבט ראשון להראות מובנית מאליה. התנגשות בין שני רכבים, פגיעת רכב בהולך רגל, תאונה עצמית של רכב עם גורם חיצוני כמו גדר הפרדה וכדומה. ובכן, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (פלת"ד) המענה הוא הרבה יותר רחב מהמקרים ה"קלאסיים" בלבד. חוק הפלת"ד שמגדיר את הנושא מבחינה משפטית קובע הגדרה שניתן להכליל בה סיטואציות נוספות.

ההגדרה הראשונית                                                                                                           

על מנת להבין אם אירוע מסוים הוא תאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד  עלינו לנתח אותו לאור המשפט הבא:                          

 "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה" כלומר, בכדי שאירוע יזכה בהתאם להגדרה הנ"ל בחוק עליו לקיים את מלוא ההיבטים הבאים:                     :

 • מאורע.
 • שבו נגרם לאדם נזק.
 • עקב שימוש ברכב מנועי.
 • למטרות תחבורה.

בנוסף הסעיף הנ"ל מרחיב וקובע שגם במידה שהאירוע לא ענה באופן ברור על ההגדרה הזו עדיין לא מדובר בסוף פסוק. יש בחוק כמה הגדרות מרחיבות לתאונת דרכים כמו למשל נזק שנגרם כתוצאה מהתלקחות רכב או התפוצצות רכב (לרבות בשל התלקחות/התפוצצות חומרים שחיוניים לכושר נסיעתו ואפילו אם בשל גורם חיצוני). כמו כן, על פי החוק ניתן להגדיר כ"תאונת דרכים" גם פגיעה שהייתה כתוצאה משימוש בכוח המכני של הרכב כל אימת שהרכב לא שינה את ייעודו המקורי. דהיינו, מקרים רבים שאינם בהכרח נראים כתאונת דרכים לעיניים לא משפטיות יכולים להתברר כאירוע מזכה לפי חוק הפלת"ד אם ינותחו באופן מקצועי.

מהו שימוש ברכב מנועי?

סוגיה מהותית לגבי הגדרת "תאונת דרכים" היא הביטוי "שימוש ברכב מנועי". על פי החוק והפסיקה זהו ביטוי שמרחיב מאד את ההגדרה הבסיסית. לדוגמה, שימוש ברכב מנועי הוא גם כניסה לרכב, ירידה מרכב, חניית רכב, דחיפת רכב, גרירת רכב ואפילו טיפול ברכב על ידי המשתמש או כל אדם אחר שאיננו עושה זאת במסגרת עבודתו.

זאת ועוד, חוק הפלת"ד מגדיר גם פגיעה ממטען או חלק של הרכב כתאונת דרכים. קרי, אם אדם עמד לצד משאית ולפתע נפל עליו חלק מהמטען ונגרם לו נזק גוף הרי שמדובר לפי החוק בתאונת דרכים (למעט מקרים של נפילת מטען בזמן טעינה או פריקה מרכב עומד).

כל ההגדרות שהובאו כאן הן רק הבסיס הנורמטיבי הראשוני. בפסקי דין שונים התקבלו החלטות לכאן ולכאן לגבי אירועים שנטען לגביהם שהם נכנסים (או לא נכנסים) תחת הגדרת המונח תאונת דרכים.

שלושת שלבי הגדרת תאונת דרכים

כפי שניתן לראות הגדרת האירוע היא משימה מורכבת. עד כדי כך שאפילו שופטי בית המשפט העליון התייחסו למורכבות הנושא והנה למשל דבריו של כב' השופט עמית: "מה לא נכתב ומה לא נאמר על אי הבהירות באשר למונח תאונת דרכים? קולמוסין נשברו ומקלדות נשחקו בביקורת על הניסוח הקזואיסטי והבלתי קוהרנטי של החוק".

כך או כך הלכה פסוקה היא שהבחינה בעניין זה נעשית בשלושה שלבים:

 • מרכיבי ההגדרה הבסיסית בשלב ראשון בית המשפט בוחן האם האירוע המדובר מקיים את מרכיבי ההגדרה הבסיסית של מאורע, עקב, שימוש, ברכב מנועי, למטרות תחבורה, שכתוצאה ממנו נגרם נזק.
 • הגדרות מרחיבות אם המקרה איננו מקיים את מלוא ההגדרה הבסיסית יש לבחון האם הוא "נופל" לגדר אחת החזקות המרבות בחוק. למשל, התלקחות, התפוצצות, פגיעה בעקבות ניצול כוח מכני וכדומה. במידה שהאירוע עונה על אחת ההגדרות המרחיבות הוא יוכר כתאונת דרכים גם אם לא התקיימו בו כל מרכיבי ההגדרה הבסיסית.
 • שלילת החזקה הממעטת חוק הפלת"ד קובע חזקה "ממעטת" לפיה אין להכיר בתאונה כ"תאונת דרכים" אם הנזק נגרם כתוצאה ממעשה מכוון או מעשה איבה. למשל, רכב ששימש אדם לדרוס בכוונת מכוון. במקרים אלה, גם אם ניתן להגדיר את המקרה כתאונת דרכים לפי ההגדרה הבסיסית או ההגדרות המרחיבות, לא תקום זכות לפיצויים מכוח חוק הפלת"ד.

שאלה שחוזרת פעמים רבות: אם אני אשם בתאונה עדיין מגיע לי פיצוי???

תשובה:

כמובן שכן , הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

מדריך זה הינו מדריך לנפגעי גוף, למדריך לנזקי רכוש (רכב או דירה) לאחר תאונה לחץ כאן

מעוניין בטיפול בנושא תביעות ביטוח לאומי לחץ כאן

תאונות "רחוב"

נפגעת בשטח ציבורי אשר נמצא בשטחה של עירייה או רשות מוניציפאלית אחרת? ארעה לך תאונה בשטח פרטי, כגון קניון, בית עסק או פארק שעשועים?

במידה והתאונה נגרמה בשל פגם כלשהו, כגון בור לא מסומן, מדרכה בולטת, היעדר תאורה מתאימה, מכשול לא מסומן, או אפילו רצפה רטובה, כדאי לפנות לעורך דין אשר יבחן האם מדובר ברשלנות והאם ניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי כספי בגין התאונה.

כמו כן , יש לבחון באילו נסיבות ארעה התאונה, שכן ייתכן שמדובר בנוסף בתאונת עבודה.

ככלל, בעלים של שטח אשראי על תקינותו כך שיימנעו תאונות לעוברי אורח ומבקרי המקום.

טיפים לנפגע בתאונה:

 •   להתפנות לבית חולים/מרכז רפוא סמוך ככל הניתן לאירוע.
 • לוודא שהרופא רושם בדיוק את התלונות ואת נסיבות התאונה במדויק.
 • לנסות לקבל את עדותם של עדים לתאונה ככל וישנם (לקחת שמות מספרי טלפון).
 • לאסוף ולשמור כל מסמך רפואי הקשור לתאונה.
 • לצלם את חלקי הגוף שנפגעו בתאונה וכן גם את פרצופו של הנפגע שאחרת חברת הביטוח תוכל לטעון כי מדובר בתמונות של נפגע אחר.
 • לצלם את המפגע מכמה זוויות בהקדם האפשרי לפני שהעירייה תתקן את המפגע.
 • לשמור את התמונות בקובץ מיוחד על מנת שלא ימחקו בעתיד ולשלוח לפחות למייל נוסף על מנת שיהיה ניתן לאתרן     בעתיד.
 • לשמור על כל החשבוניות/קבלות בגין הוצאות עקב התאונה.
 • לא לשוחח עם חוקר של חברת הביטוח (אין חובה לשוחח) שכן הוא יוכל להשתמש במה שנאמר לטובתו בלבד. ישנם מקרים שהחוקרים מתחזים לאדם אחר, לשים לב.
 • לא לפרט יותר מידי ולא לשוחח עם שכן/אדם סקרן בנוגע לתאונה שכן איננו יודעים מיהו אותו אדם או מהם כוונותיו.
 • להימנע מחשיפת פרטים ברשתות החברתיות (פייסבוק וכדומה), שכן חברת הביטוח יכולה לקבל מידע רב משם.
 • בשום פנים ואופן לא לחתום על מסמכים לפני היוועצות עם עו"ד.

במידה ונפגעתם בתאונה, הינכם מוזמנים להיוועץ עימנו על מנת לקבל את המגיע לכם.

מעוניין בטיפול בנושא תביעות ביטוח לאומי לחץ כאן

מדריך זה הינו מדריך לנפגעי גוף, למדריך לנזקי רכוש (רכב או דירה) לאחר תאונה לחץ כאן

במסגרת הטיפול בלקוחות רבים בנושא נזקי גוף אנו נתקלים גם בלקוחות אשר ילדיהם ניזוקו במהלך או תוך כדי היותם תלמידים בבית הספר היסודי והעל יסודי. תביעות אלו נקראות "תביעות תלמידים- תאונות אישיות".

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות בין אם זמנית, נכות קבועה, ואו חלילה מוות, הנגרים כתוצאה מתאונה ( לא תאונת דרכים). הפוליסה חלה על כול תלמיד אשר שולם עבורו תשלום לברת הביטוח בתחילת השנה במסגרת האגרות. הביטוח הוא ביטוח קבוצתי, המוענק לתלמידים באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הם לומדים

מהי תאונת תלמידים?

תאונה מוגדרת כאירוע פיזי חיצוני גלוי לעין בלתי צפוי הגורם לנזק גופני, הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת ני נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

 

 

התקשרו עוד היום לקבלת ייעוץ - 072-2613633
למעלה
ווצאפ